Perk 4-0-12, 10% Fe

Hidasliukoinen rauta antaa ruoholle pitkäaikaisen värin ilman liikakasvua. Metyleeniurea-typpi antaa lisäksi tasaisen typpilannoituksen ja tuotteella on matala suolaindeksi. Mangaanin, raudan ja kaliumin yhdistelmä on sopiva nurmikon talveuttamiseen syksyllä.

 • korkea kaliumpitoisuus ja mangaanitäydennys
 • humushappo-pohjainen tasalaatuinen lannoite
 • 10% tasaisesti vapautuvaa rautaa antaa hyvän värin ja kasvun 12 viikoksi
 • erityisesti hiekkapohjaisille kasvualustoille
 • kestoaika keskimäärin 6-12 viikkoa
 • SGN 100 (keskiraekoko 1 mm)
 • leikkuukorkeus >2 mm
 • NPK pakkauksessa 4-0-14 (alkuperämaassa oksidimuoto)

Käyttö

 • 200 – 400 kg / ha

  Käytä lannoitussuunnitelman ja kasvun mukaisesti.

 

 

Pakkauskoot

20 kg, myyntieerä 1 kpl