Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Berner Oy (jäljempänä Berner)
Y-tunnus: 0107011-5
Eteläranta 4B
00130 Helsinki
Puh. vaihde 020 791 00 

Rekisterin nimi

Kasvinsuojelu.berner.fi - verkkosivu

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakaspalvelun varmistaminen, sujuvuus sekä sähköpostikirjeiden lähetys, kun asiakas on rekisteröitynyt tilaajaksi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakaspalvelun varmistaminen, sujuvuus sekä sähköpostikirjeiden lähetys, kun asiakas on rekisteröitynyt tilaajaksi.

Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Tiedot saadaan palvelua käyttävältä henkilöltä itseltään, kun hän täyttää ja lähettää berner.fi sivuilla olevan yhteydenotto- ja palautelomakkeen.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle eikä tietoja siirretä Suomen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot kerätään asiakaspalvelun tietokantaan, joka on teknisesti suojattu palomuurein ja salasanoin. Tietokantaan pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt ja tiedot on määrätty salassa pidettäviksi.

Tarkastusoikeus

Henkilötietolain mukaisesti oikeus kerran vuodessa maksutta tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tiedot annetaan kirjallisesti ja postitetaan kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna osoitteeseen:

Berner Oy
Berner Viestintä
Eteläranta 4B
00130 Helsinki

Rekisteröity voi milloin tahansa pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.